Ú p l n ý   v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 78856


! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.


Datum zápisu: 25.srpna 2000
Obchodní firma: Sylvian s.r.o.
Zapsáno: 25.srpna 2000 Vymazáno: 11.prosince 2000

Aeonian Travel Club s.r.o.
Zapsáno: 11.prosince 2000

Sídlo: Praha 1, Týn 641/4, PSČ 110 00
Zapsáno: 25.srpna 2000 Vymazáno: 11.prosince 2000

Praha 1, Politických vězňů 19, PSČ 110 00

Zapsáno: 11.prosince 2000 Vymazáno: 23.ledna 2002

Praha 1, Politických vězňů 19/1597, PSČ 110 00

Zapsáno: 23.ledna 2002 Vymazáno: 5.listopadu 2003

Praha 8, Libeň, Zenklova čp. 32/28, PSČ 180 00Zapsáno: 5.listopadu 2003

Identifikační číslo: 261 96 590Zapsáno: 25.srpna 2000
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování
jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz
nemovitostí, bytů a nebytových prostor (§ 4 ŽZ)
 
Zapsáno: 25.srpna 2000 Vymazáno: 11.dubna 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zapsáno: 21.března 2001 Vymazáno: 27.března 2004

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Zapsáno: 21.března 2001 Vymazáno: 27.března 2004

provozování cestovní agentury
Zapsáno: 11.dubna 2001reklamní činnost a marketing - průzkum trhu
Zapsáno: 23.ledna 2002

Statutární orgán:  
jednatel: Tomas Seidl,dat. nar. 16.03.1964
Praha 4, Perlitová 1801/14
Zapsáno: 25.srpna 2000 Vymazáno: 11.prosince 2000
jednatel: Gabriela Matoušková, r.č. 786014/0508
Praha 9, Horní Počernice, U jeslí 2271/24, PSČ 193 00
den vzniku funkce:  24.října 2000Zapsáno: 11.prosince 2000
Jednatel jedná ve všech věcech společnosti samostatně.
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či
vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis
jednatel společnosti.
Zapsáno: 25.srpna 2000
Společníci:
Deloitte & Touche spol.s r.o.
Praha 1, Týn 641/4, PSČ 110 00
Identifikační číslo: 496 20 592
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 25.srpna 2000 Vymazáno: 11.prosince 2000
Mark Heppenstall,dat. nar. 13.11.1964
24 Highstone Rd., Barnsley, 570 4 DD
Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Vklad: 150 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 50 % Zapsáno: 23.ledna 2002
 
Aeonian Developments, S.L.
San Miguel de Abona, Alamo Park, 164, Golf del Sur
Španělské království

Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zahraniční právnická osoba podle práva Španělského
království; zapsaná do obchodního rejstříku v Santa Cruz de
Tenerife ve svazku 1669 všeobecného oddílu, na listu
TF-18021.
Výše obchodního podílu 100%.
 
Zapsáno: 11.prosince 2000 Vymazáno: 23.ledna 2002
David - Edward Spencer ,dat. nar. 20.05.1956
Camino Los Morales 67, La Corujera, Santa Ursula, Tenerife
Španělské království

Vklad: 150 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 50 % Zapsáno: 23.ledna 2002
 
Základní kapitál: 100 000,- Kč
Zapsáno: 25.srpna 2000 Vymazáno: 23.ledna 2002

300 000,- KčZapsáno: 23.ledna 2002

Údaje o exekucích:
Obvodní soud pro Prahu 1 nařídíl usnesením č.j. 33 Nc 7605/2004 ze dne 27.7.2004 exekuci k vymožení částky 33.000,- Kč s příslušenstvím na majetek povinného: Aeonian Travel Club, s.r.o., ve prospěch oprávněného: Josef Kahuda, Prachatice, Soumarská 599. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Kamil Košina, Exekutorský úřad Prachatice, se sídlem Prachatice, Starokasárenská 192.
Zapsáno: 28.února 2005Obvodní soud pro Prahu 8 nařidil usnesením č.j. Nc 8524/2004-7 ze dne 18.10.2004 exekuci k vmyožení částky 9.400,- Kč s přislušenstvím na majetek povinného: Aeonian Travel Club, s.r.o., ve prospěch oprávněného: Ing.arch. Jiří Pošmourný, Praha 1, Lázeňská 289/9. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Josef Potoček, soudní exekutor, Exekutorský úřad pro Prahu 2. se sídlem Praha 3, Hradecká 3.
Zapsáno: 16.května 2005
Ostatní skutečnosti:
Usnesením Obvodního soudu v Praze 1 č.j. 33 Nc 7250/2004 ze dne 26.5. 2004 byla nařízena exekuce k vymožení částky 22.000,- Kč s příslušenstvím na majetek povinného: AEONIAN TRAVEL CLUB, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 19, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 96 590, ve prospěch oprávněného: Norbert Dostál, Vestec 15. Provedením exekuce byla pověřena soudní exekutorka JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad pro Prahu 3, se sídlem Praha 2, Korunní 127.
Zapsáno: 16.července 2004
Údaje o konkursu:  
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17.srpna 2004 číslo jednací 95 K 27/2004 - 20 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti Aeonian Travel Club s.r.o. a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 17.srpna 2004.
 
Zapsáno: 23.srpna 2004 Vymazáno: 7.dubna 2006
Konkursní správce:  
Mgr. Jan Durčák, r.č. 730526/0259
Praha 1, Opatovická 4, PSČ 110 00
Zapsáno: 23.srpna 2004 Vymazáno: 11.května 2006

Městský soud v Praze zrušil usnesením č.j. 95 K 27/2004-108 ze dne 15.2.2006, které nabylo právní moci dne 11.3.2006, konkurs na majetek úpadce Aeonian Travel Club, s.r.o. dle § 44 odst. 1 písm. d) zákona o konkursu a vyrovnání z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.
Zapsáno: 7.dubna 2006

300000,- Kč
Zapsáno: 23.01.2002

Ú p l n ý    v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 90999

Datum zápisu: 11.prosince 2002
Obchodní firma: Ocean Paradise Promotions, s.r.o.
Zapsáno: 11.prosince 2002
Sídlo: Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí č.p. 1321, PSČ 293 01
Zapsáno: 11.prosince 2002 Vymazáno: 15.prosince 2004

Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00Zapsáno: 15.prosince 2004

Identifikační číslo: 267 44 261Zapsáno: 11.prosince 2002
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
provozování cestovní agentury
Zapsáno: 11.prosince 2002reklamní činnost a marketing - průzkum trhu
Zapsáno: 11.prosince 2002
Statutární orgán:  
jednatel: Gabriela Matoušková, r.č. 786014/0508
Praha 9, U jeslí 2271/24, PSČ 193 00
den vzniku funkce:  11.prosince 2002
den zániku funkce:  29.ledna 2003
Zapsáno: 11.prosince 2002 Vymazáno: 27.května 2003
jednatel: Matthew Alan Kelly ,dat. nar. 05.12.1974
Praha 5, Mošnova 31, PSČ 150 00
den vzniku funkce:  29.ledna 2003Zapsáno: 27.května 2003
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně tak, že k napsané
nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis.
Zapsáno: 11.prosince 2002
Společníci:
Mark Heppenstall,dat. nar. 13.11.1964
24, Highstone Rd., Barnsley, 570 4 DD
Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Vklad: 125 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 50%
Zapsáno: 11.prosince 2002 Vymazáno: 8.června 2006
David - Edward Spencer ,dat. nar. 20.05.1956
Camino Los Morales č. 67, Santa Ursula, Tenerife
Španělské království

Vklad: 125 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 50%
Zapsáno: 11.prosince 2002 Vymazáno: 8.června 2006
Robert Edwin Pidgeon,dat. nar. 22.01.1953
Essex, Brentwood, Lancaster Close 27
Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Vklad: 250 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100 % Zapsáno: 8.června 2006
Základní kapitál: 250 000,- KčZapsáno: 11.prosince 2002

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu ( http://www.justice.cz).
Údaje platné ke dni 18.08.2006